Maziva pro nástroje
speciální mazivo je aplikováno proto, aby při výrobě dílů z reaktoplastů a termoplastů bylo dosaženo co nejvíce opakovaných cyclů výměn nástrojů. 
Druh plastu
Teplota formy/°C
Speciálni mazivo
PE-LD 
PE-HD
PP
PIB 
PMP
20 - 60°C
10 - 60°C
20 - 90°C
50 - 80°C
70°C 
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
PS 
SAN
S/B/S
ABS
MABS
ASA
ASA + PC
PMMA
10 - 60°C
50 - 80°C
10 - 80°C
50 - 90°C
50 - 90°C
50 - 85°C
80°C
40 - 90°C 
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
PVC-U 
PVC-P
PC BLEND
60°C
60°C
 60 - 100°C
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
 
TCE-Grease 800 - 810
POM
PA 6
PA 6.6
PA 610
PA 11
PA 12
PA 6-3-T
PC
PET
PBT
PBT + ASA
PPE + PS
PSU
PPS
PES
PTEF
PEEK
PAI
PEI
PEK
PPA
60 - 120°C
40 - 120°C
40 - 120°C
40 - 120°C
40 - 80°C
40 - 100°C
70 - 90°C
80 - 120°C
130 - 150°C
40 - 80°C
40 - 90°C
40 - 110°C
100 - 160°C
20 - 200°C
100 - 190°C
200 - 230°C
120 - 150°C
ca. 230°C
65 - 175°C
120 - 160°C
135 - 165°C
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 810
TCE-Grease 810
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 800
TCE-Grease 810
TEP

PF,MF,UP,EP

ca. 80°C

150 - 190°C

TCE-Grease 810

TCE-Grease 800